Foto's

Oosterschelde
Colijnsplaat
Noord-Beveland
Diversen > Colijnsplaat en zijn geschiedenis
Colijnsplaat en zijn geschiedenis
Originele afbeeldingHistorie restaurant de Schelde
Het pand waar het restaurant in gevestigd is, dateert van 1910. Het bestond toen feitelijk uit 3 delen. Aan de kant van de Havenstraat was het linker gedeelte onderdeel van het gemeentehuis, dat in het naastgelegen pand gevestigd was. Via een deur kon men dan in het huidige restaurant komen, deze ruimte werd toen als raadszaal gebruikt. De rechterkant was in gebruik als café. De naam was café Dorpszicht. Het gedeelte aan de Oude Haven was ook een café, café het Schippershuis. Hier werd o.a. lading verhandeld voor binnenschippers die in de oude landbouwhaven lagen. In 1953 werd het gemeentehuis gesloten, en kort daarna werd het pand tot één geheel gemaakt. In 1964 is het restaurant overgenomen door de huidige eigenaren en verbouwd/opgebouwd tot de huidige situatie.

Originele afbeeldingDe redding van Colijnsplaat
Het origineel van deze foto kunt u in het restaurant zien. Dit is het schip dat Colijnsplaat tijdens de watersnoodramp van 1953 behoed heeft voor een overstroming. Tijdens hoog water werden in de dijkopeningen aan weerszijden van het restaurant vloedplanken gelegd, om te voorkomen dat het water in het dorp zou stromen. Tijdens de rampnacht van 1 februari 1953, stond het water tot boven aan deze vloedplanken. Bijna de gehele mannelijke bevolking van het dorp stond tegen deze planken te duwen om te voorkomen dat ze het zouden begeven. Op een gegeven moment werd de situatie uitzichtloos, de verwachting was dat de planken het elk moment konden begeven, en de dorpsomroeper ging door het dorp om de mensen te waarschuwen naar zolder te verhuizen. Juist op dat moment brak dit schip los van zijn trossen en dreef precies voor de vloedplanken en brak daardoor de golven. Toen ook nog de dijken op Schouwen-Duiveland braken en daardoor het waterpeil zakte, was het gevaar voor Colijnsplaat geweken en zijn er hier dus ook geen slachtoffers gevallen. Saillant detail is nog wel, dat de schipper van het desbetreffende schip later nog een rekening van de gemeente heeft gehad voor het beschadigen van de kade. Hij had zijn schip beter moeten vastleggen!!

Originele afbeeldingHet Zeeuwse kabinet
Hier ziet u de poten van een oud Zeeuws kabinet dat in het restaurant staat. De poten zijn aangevreten door het zoute water dat tijdens de ramp van 1953 door het restaurant liep. Als een van de weinige panden op het dorp, heeft het restaurant toen waterschade gehad.Originele afbeeldingDe oude haven
Op deze foto ziet u de situatie zoals deze tot 1980 was. Wat nu een grasveld is, was toen een haventje. In vroeger tijden in gebruik als landbouwhaven, voor het vervoer van o.a. suikerbieten en aardappelen. Later voornamelijk gebruikt door sportvissers en recreatieschepen. Met de uitvoering van het deltaplan werd beslist dat het veiliger zou zijn om de haven te dempen. Een beslissing die op veel verzet stuitte, maar desondanks toch werd uitgevoerd. Er is door het dempen van de haven ontegenzeggelijk een behoorlijk stuk van de charme van de Oude Haven verdwenen.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Bladeren door de artikelen